Skip to Content

Blog Archives

Làm sao để mua hàng ở nước ngoài

Sau khi đăng ký tài khoản ở Nhập Rẻ bạn sẽ được cung cấp số  tài khoản của bạn để điền thông tin khi mua hàng trực tuyến .
Địa chỉ  của  Nhập Rẻ . Hướng dẫn mua hàng .
1 Continue Reading →

Làm sao biết hàng của tôi đến văn phòng Nhập Rẻ ?

Sau khi bạn mua hàng thành công . Website bán hàng sẽ gửi cho bạn số Tracking để bạn theo dõi chừng  nào hàng đến văn phòng của Nhập Rẻ .

0 Continue Reading →

Làm sao biết được hàng của tôi đã vào kho của Nhập Rẻ

Mỗi tuần trước khi đóng hàng về Việt Nam . Nhập Rẻ sẽ gửi cho bạn thông tin hàng của bạn ở kho Nhập Rẻ để bạn theo dõi  hàng của mình

0 Continue Reading →

Làm sao biết hàng của tôi đã về Việt Nam ?

Sau khi hàng về Việt Nam bạn sẽ nhận được email Nhập Rẻ gửi đến mail của bạn thông báo thông tin về hàng hóa của bạn ( hình ảnh , khối lượng , số tiền thanh toán ) .

0 Continue Reading →

Làm sao khi tôi không nhận được email thông báo ?

bạn gọi điện thoại đến : 08-38489810 ( ext : 0 ) hoặc gửi mail : nhap@nhapre.com để hỏi về tình trạng hàng của bạn .

0 Continue Reading →

Tôi phải trả khoản phí nào cho hàng hóa của mình ?

Các loại phí bạn phải thanh toán :

0 0 Continue Reading →

Hình thức thanh toán

Nhập Rẻ nhận thanh toán theo 2 hình thức .

0 0 Continue Reading →

Làm gì khi tôi không nhận đủ hàng ?

Bạn gửi email đến bộ phận nhap@nhapre.com để được hỗ  trợ.

0 0 Continue Reading →